2009-08-25

אתניקס - BMW שחורה | Etnix - black BMWBMW SH'CHORAHYesh li yam shel koach b.m.v. shchora
lo motze manoach ein li bachurah
samti shnei gurmetim vesha'on cartier
lichvod hameyu'edet mi shelo tihyeh
kulam yod'im sheyesh li kesem meyuchad
nashim rabot hayu li aval tamid ehyeh levad
al hamar'ah talui li disk shel kvutsati
lah tamid natati et kol ahavati.

Chorus
Harimu yada'im, ketsev baragla'im
mesibah gdolah halaylah, chofshi ume'ushar
yallah yada'im adif lirkod bishna'im
ahavah gdolah halaylah halaylah ani shar.

Lifnei shana hikrati beShenkin bachurah
sibot rabot hayu lah kdei she'lo ehyeh shela
samti gel baponi ve'agil al hagabah
chashavti shemats'ati bechol zot ahavah
aval hi ra'ata bi gever beinoni
Shebe'of'vo lo “ Tsfoni ”, min Al Pacino mekomi
maher meod hevanti shedarki hi hanechonah
hechzarti hagormetim vechazarti lashchunah.

Chorus
Harimu yada'im, ketsev baragla'im
mesibah gdolah halaylah, chofshi ume'ushar
yallah yada'im adif lirkod bishna'im
ahavah gdolah halaylah halaylah ani shar.

Az at rotsah ketzev “ Tsfoni ” kazeh
agil bagabah oseh lach et zeh
kol hayom medaberet al energiah chiyuvit
wallah ani poched lingn'a bach lo lehitchashmel
nisiti la'asot bishvilech hakol
zarakti t'agormet lavashti segol
azavti otach chazarti lashchunah
simi lev laketsev eizeh manginah, ya allah

Chorus
Harimu yada'im, ketsev baragla'im
mesibah gdolah halaylah, chofshi ume'ushar
yallah yada'im adif lirkod bishna'im
ahavah gdolah halaylah halaylah ani shar.

BLACK BMWI've got a “sea” of energy and a black BMW
I can't find peace because I don't have a girlfriend
I put on two gold chains and a Cartier watch
For the chosen one (girlfriend), whoever it might be
Everyone knows that I have a special charm
I had many women but I'll always be alone
My (favorite) group's CD is hanging on the mirror
Because I always gave it my full love

Chorus
Raise your hands, rhythm in your legs
A big party tonight, (I'm) free and happy
Yallah hands, it's better to dance with a partner
A big love tonight, I am singing tonight

A year ago I met a girl on Shenkin (street)
She had many reason not to have me
I put gel on my ponytail and a ring in my eyebrow
I thought that nevertheless I had found love
But she saw in me a mediocre man
That his character is not “Northern” some kind of a local Al Pacino
Quickly I realized that my way is the correct one
I removed the gold chains and returned to the neighborhood

Chorus
Raise your hands, rhythm in your legs
A big party tonight, (I'm) free and happy
Yallah hands, it's better to dance with a partner
A big love tonight, I am singing tonight
So you want a “Northern” beat
A ring in an eyebrow does it to you
All day long you talk about positive energy
Walla, I afraid to touch you I might get electrocuted
I tried to do everything for you
I threw away the gold chains, I wore purple
I left you and returned to the neighborhood
Hey, look here, what a beat, what a tune, ya allah,

Chorus
Raise your hands, rhythm in your legs
A big party tonight, (I'm) free and happy
Yallah hands, it's better to dance with a partner
A big love tonight, I am singing tonight