2009-04-11

חג פסח ומשמעותו לפי חוכמת הקבלה


פסח הוא החג שבו אנו מתכנסים יחד לסעודת ליל הסדר. אבל זה לא מסתכם רק בכך, פסח הוא קודם כל חג רוחני שמדבר על תיקון הנשמה. אין זה פלא שהיציאה ממצרים עומדת במרכזו של החג - היא מסמלת את הרגע המיוחד שבו אנו מגלים את המצב החופשי והנעלה ביותר, את הרוחניות. סדר פסח הוא נוסחה עתיקה לעשיית סדר בחיים. לא רק בבית, בארונות המטבח ובחדרי הילדים, אלא סדר של ממש, סדר פנימי בתוך הלב. גדולי המקובלים כתבו עבורנו את ההגדה של פסח כמדריך שמלווה אותנו בדרכנו לעתיד בטוח וטוב. הם כותבים לנו שכל אחד יכול להגיע לכך. בני ישראל יצאו ממצרים רק לאחר שהתאחדו ונהיו לעם. בכל דור ודור סיפור מצרים חוזר על עצמו - ובמיוחד בדורנו. אם רק נושיט יד זה לזה ונשאף להתחבר בינינו נהיה עם חופשי באמת. כשרק נרצה בכך, האור העליון יעשה זאת עבורנו. 


http://www.kab.co.il/epaper_heb/conte...